مشتری حفاظی برای اروپا در برابر اشعه‌های کیهانی می‌باشد که می‌تواند شواهد زندگی را محو کند!!

 

اشعه‌های رادیویی نباید شانس ستاره شناسان را برای پیدا کردن حیات بیگانه در سطح اروپا از بین ببرد
توسط اریکا کارلسون – منتشر شده در چهارشنبه ی16 اکتبر 2019

اروپا یکی از 4 قمر بزرگ مشتری، یک اقیانوس مایع آب در زیر پوسته یخی خودش دارد. در سالهای آینده دانشمندان امیدوارند کاوشگری به این دنیا بفرستند تا با مطالعه شیمی اقیانوسش به دنبال علائم احتمالی حیات بیگانه باشند. یک چالش این است که اینکه بفهمیم آیا اشعه های رایویی که به اروپا برخورد میکند قرار است که در شواهد احتمالی زندگی اختلالی ایجاد کند یا نه.
خوشبختانه به نظر نمیرسد که دانشمندان درباره این موضوع خیلی نگران باشند.محققان از یک مدل کامپیوتری فهمیدند حضور مشتری از اروپا در برابر خیلی از ذرات پرانرژی که در فضا جریان دارند محافظت میکند. اگرچه بعضی از این ذرات که به اشعه های کیهانی مشهورند به اروپا برخورد خواهند کرد دوز رادیویی آنها خیلی چشمگیر نیست. این موضوع را محققان در مجله The Astrophysical Journal Letters گزارش دادندکه معنی آن این است که مواد شیمیایی در اقیانوس های اروپا و علائم زیستی که ممکن است داشته باشند برای مطالعات آینده دست نخورده باشند.

بارش ذرات
در سال 2018 دانشمند سیاره ای تام نوردهم از آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا به دنبال تابش در اروپا از خود مشتری بود. او و تیمش فهمیدندکه ذرات پرانرژی از مگنتوسفر مشتری منطقه ای که توسط محدوده ی مغناطیسی سیاره مشخص شده است بیشتر از چند اینج در زیر سطح اروپا نمیرسد.
اما این غول گازی تنها منبع ذرات پرانرژی که بر این قمر جاری میشود نیست ذراتی حتی با منبع بالاتر به قمر میخورند که اشعه های کیهانی کهکشانی نامیده میشوند و از باقیمانده ی ستاره ی در حال مرگ در کهکشان جاری میشوند.
بنابراین برای یافتن اینکه چطور اشعه های کیهانی ممکن است شیمی اقیانوس اروپا را تحت تاثیر قرار دهد نوردهم و همکارانش یک مدل کامپیوتری طراحی کردند. مدل اینکه چطور اشعه های کیهانی به اتمهای اروپا برخورد میکنند و واکنش میدهند و در ادامه تخریب این اتمها و آزاد سازی بارش ذرات بیشتر را شبیه سازی میکند. این برخوردها و واکنش ها در اروپا ادامه میابد تا زمانی که ذرات انرژی کافی برای واکنش نداشته باشند.
محققان دریافتند که اشعه های کیهانی و دوش ذرات منتج از آنها میتواند به چندین یارد زیر سطح اروپا برسد. اما این مساله مهمی نسیت. مگنتوسفر بزرگ مشتری خیلی از این اشعه های کیهانیاز اروپا را مسدود میکند حتی وقتی کهاین سیاره سطح قمرش را با ذرات انرژی پایین بمباران میکند . این امر به این معنی است که از مشتری به خاطر حمایتش ممنونیم، دوز اشعه های کیهانی که به اروپا برخورد میکند خیلی چشمگیر نیست.
نوردهم میگوید”من فکر میکنم خیلی هیجان انگیز است که مواد به طور نسبی اولیه درست در زیر سطح قرار دارد. شما مجبور نیستید برای پیدا کردن موادی که با اشعه ها تغییر پیدا نکردند خیلی عمیق حفاری کنید”.
نوردهم میگوید این یک مزیت از جستجوی علائم حیات در اروپا در مقابل جستجو در مریخ است. مریخ میدان مغناطیسی قوی ای ندارد که از سطحش در برابر ذرات پر انرژی اشعه های کیهانی حمایت کند بنابراین اشعه های کیهانی احتمالا به طور سنگینی سطح آن را مورد تاثیر قرار میدهند. اروپا از طرف دیگر از حمایت مشتری بزرگترین سیاره ی منظومه ی شمسی لذت میبرد.

ترجمه: جناب آقای پیمان نوروزی
منبع:

http://www.astronomy.com/news/2019/10/jupiter-shields-europa-from-cosmic-rays-that-could-erase-evidence-of-life

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *