تیم خورشید

امیر سعیدی مدنی
مدیر پروژه
مدیریت پروژه خورشید a.amirsaeidi@gmail.com
صفحه لینکدین
سارا حاتمی
دبیر نشریه
دبیر نشریه
صفحه گوگل پلاس
مهدی مقرونی
CTO
CTO شرکت آمایش پارس پایا CTO شرکت سمانما هد تیم بکند شرکت ایران رنتر
نیلوفر ترکزاده
نویسنده
نیلوفر ترکزاده کارشناس بیوشیمی ایمیل :ntorkzade@yahoo.com
وحید بهمرام شهاب
وحید بهمرام شهاب V.behmaram71@gmail.com
آیسان کریملو
آیسان کریملو Aysanharay@gmail.com
الهام نیکان
الهام نیکان کارشناس فیزیک akram.nikan94@gmail.com
حمیده اثنی عشری
حمیده اثنی عشری لیسانس بیولوژی hamideh_asn@yahoo.com
المیرا چهره گشا
المیرا چهره گشا Elii_ch@yahoo.com