چگونه ابرنواختر جدید را در کهکشان چرخ فرفره ببینیم؟