چه چیزی با تلسکوپ جدید خود می‌توانید مشاهده کنید!!