هابل انعکاس یک ستاره در حال مرگ را در یک کهکشان نزدیک به تصویر کشید!!