ناسا ماموریت اشعه گاما را برای کاوش منابع پوزیترون ابرنواختر انتخاب کرد