ماموریت لوسی ناسا نهمین سیارک را به فهرست جاذبه‌های خود اضافه کرد!!