عکسی بسیار زیبا از دنباله‌دار C/2022 E3 (ZTF) در نزدیکی خورشید