صدها ساختار مرموز در قلب کهکشان راه شیری یافت شد!!