ستاره‌شناسان دم غول‌پیکر هلیومی را در حال فرار از سیاره مشتری مانند مشاهده می‌کنند!!