ساختارهای اسرارآمیز معلق در فضا در منظره ای از کهکشان راه شیری!!