در نهایت علت کم‌نور شدن مرموز ستاره غول‌پیکر ابط‌ابط‌الجوزا مشخص شد!!