دانشمندان کشف کردند که دنباله‌دارهای طولانی‌مدت به سرعت محو می‌شوند!!