تلسکوپ وب ناسا برای دیدن اولین کهکشان‌ها و جهان‌های دور پرتاب شد!!