تصویر تلسکوپ فضایی هابل از 5000 کهکشان باستانی  که مانند پولک می‌درخشند!!