بقایای صدها ابرنواختر در کهکشان ما پنهان مانده‌اند. ستاره‌شناسان می‌خواهند آنها را پیدا کنند.