بقایای خیره‌کننده ابرنواختری شبیه پک‌من است که ستاره‌ها را می‌بلعد!!