بزرگترین تلسکوپ آینه‌ای مایع جهان آماده رصد می‌باشد!!