آیا اخترشناسان سیاهچاله‌ای را در کهکشان دیگری مشاهده کردند؟ شاید نه!!