23 ماهنامه بیست و سوم

مجله ستاره‌شناسی خورشید شماره 23
در این شماره می‌خوانیم:
1ـ 410 سال پیش گالیله، قمرهای مشتری را کشف کرد.
2ـ پنج دلیلی که شما را از زندگی کردن در نزدیکی سیاهچاله منع می‌کند!!
3ـ تراش آینه تلسکوپ آماتوری:
قسمت پنجم: ابزار تراش
4ـ چرا یک هفته هفت روز است؟!
5ـ گرفتهای سال 2020
6ـ رجل ستاره سفید ـ آبی در اوریون (جبار)
7ـ زندگی و مرگ یک سیستم سیاره‌ای
8ـ آب و هوای فضایی
9ـ نمک دنباله‌دار