ستاره آلفای میزان

با کمک این مقاله می‌توانید  Zubenelgenubiرا به عنوان ستاره آلفای صورت فلکی میزان تشخیص دهید.

آلفا – میزان (α Librae) دومین ستاره از نظر روشنایی در صورت فلکی میزان است. آلفا-میزان یک سیستم ستاره‌ای چندتایی است که دو جزء درخشان‌تر آن یک سیستم دوتایی را تشکیل می‌دهند. این سیستم دوتایی دارای یک حرکت مخصوص است که احتمالاً آن را به گروهی از ستاره‌ها موسوم به گروه متحرک کاسترو مرتبط می‌سازد. این دسته از ستاره‌ها احتمالاً در ۲۰۰ میلیون سال پیش یک منشأ مشترک داشته‌اند.

آلفا-میزان در نزدیکی خط گرفت قرارگرفته است و اختفای آن با ماه و گه‌ها سیارات روی می‌دهد. اختفای سیاره‌ای بعدی با این ستاره توسط عطارد و در ۲۰۵۲ روی می‌دهد.

 

نام خاص این ستاره الزُبَانَی الجَنُوبِی (Zubenelgenubi) است. معنی آن چنگ یا پنجه جنوبی است. گاهی این ستاره را با نام‌های Kiffa Australis و یا Elkhiffa Australi نیز می‌شناسند که لاتین شده از عربی به معنی کَفه (ترازو) جنوبی است.
Zubenelgenubi
 ستاره آلفای میزان است. اما Zubenelgenubi نام عربی است که نشان می‌دهد که این ستاره بعدها به عنوان پنجه جنوبی کژدم یا عقرب شناخته شد.

 

در غرب ستاره نارنجی رنگ درخشان قلب‌العقرب برای پیدا کردن آلفای میزان و بتای میزان نگاهی بیندازید. اعتبار تصویر All the Sky

 

از دوچشمی برای پیدا کردن آلفای میزان  استفاده کنید که به عنوان آلفای میزان شناخته می‌شود، خواهید دید که این ستاره در حقیقت دو ستاره است. ستاره‌شناسان حرکت دو ستاره آلفای میزان  را مطالعه کرده‌اند، فکر می‌کنند که این ستاره یک ستاره دوتایی است.

 

آلفا ۱–میزان، جز کم‌نورتر سیستم دوتایی اشاره‌شده است. قدر ظاهری آن 153/ 5 است. این ستاره یک ستاره دوتایی از نوع طیف‌سنجی است که دوره تناوبان ۵۸۷۰ روز است. همدم آن در فاصله ۳۸۳ /0 ثانیه قوسی (در حدود ۱۰ واحد نجومی) قرارگرفته؛ این سیستم از رده طیفی F4 است و در فاصله 9/ 74 سال نوری از ما قرار دارد.

آلفا ۲-میزان قدر ظاهری 741 / 2 دارد. این ستاره نیز یک سیستم دوتایی اسپکتروسکپی است، فاصله آن از آلفا ۱-میزان ۵۴۰۰ واحد نجومی است. رده طیفی آن نیز A3 است و در فاصله 8/ 75 سال نوری از خورشید قرار دارد.


ستاره KU Librae باید جزء پنجم در سیستم ستاره‌ای آلفا-میزان باشد. جدایی آن از بقیه مجموعه 6 / 2 درجه است. این ستاره حرکت مخصوص مشابه دیگر اجزای این سیستم دارد، با این حال در حدود یک پارسک دورتر قرار دارد و این به اندازه کافی است تا از نظر گرانشی به ستاره‌ای دیگر وابسته شود.

آلفای میزان  بیشتر درخشندگی ذاتی بیشتری از خورشید ما دارد که در فاصله حدود 77 سال نوری واقع شده است.

 

 آلفای میزان کمی کم‌نورتر از بتای میزان یا  Zubeneschamali است. با این وجود، آلفای میزان   به عنوان ستاره آلفای صورت فلکی میزان تعریف شده است. این امر به این دلیل است که آلفای میزان  در نزدیکی دایره البروج (مسیر خورشید، ماه وسیاره‌ها در آسمان) می‌باشد.

 

چگونه آلفای میزان  را ببینید؟

در اوایل ماه می هر سال، زمانی که این ستاره در مقابل خورشید در آسمان زمین قرار دارد، بهترین زمان دیدن آلفای میزان  است. مدت کوتاهی پس از ماه می آلفای میزان  در هنگام غروب آفتاب طلوع کرده، تمام شب باقی می‌ماند، سپس در اطراف طلوع خورشید، غروب می‌کند. در اوایل ماه می، این ستاره – به بالاترین نقطه در آسمان جنوبی – نزدیک به نیمه شب برای همه ناظران در سراسر جهان می‌رسد.

24 ساعت زمان لازم است تا زمین یک دور وضعی خود را تکمیل کند.این زمان را روز خورشیدی می گویند.در طی یک روز خورشیدی،زمین مقداری نیز در مدار خود حرکت می کند بنابراین مکان ستارگان در آسمان هر شب دچار اندکی تغییر می شود.مدت زمان واقعی یک دور حرکت وضعی زمین معادل 23 ساعت و 56 دقیقه و 4.09 ثانیه می باشد.این زمان را روز نجومی زمین مینامند.روز نجومی از روز خورشیدی کوتاه تر است بنابراین ستارگان هر روز 4 دقیقه زود تر در آسمان دیده می شوند. از آنجا که این ستاره (و تمام ستارگان) 4 دقیقه زودتر هر روز (یا 2 ساعت زودتر در ماه) به نقطه مشابهی در آسمان می‌رسد، آلفای میزان  به سمت جنوب در نزدیکی 10 صبح میرسد.

به همین دلیل است که فصل تابستان نیمکره شمالی (یا زمستان نیمکره جنوبی) زمان خوبی برای مشاهده این ستاره است. در طول این ماهها، در آسمان شبانه صعود می‌کند. آلفای میزان ، هر چند که یک ستاره نسبتا ضعیف است، به آسانی در آسمان تاریک کشور قابل مشاهده است. نزدیک به ستاره دیگرش در بتای میزان، بسیار راحت دیده می‌شود.

Zubenelgenubi کمی کم‌نورتر از Zubeneschamali است. با این وجود، Zubenelgenubi  به عنوان ستاره آلفای صورت فلکی میزان تعریف شده است. این امر به این دلیل است کهآلفای میزان   در نزدیکی دایره البروج (مسیر خورشید، ماه وسیاره‌ها در آسمان) می‌باشد.

آلفای میزان   بین دو ستاره درخشان قلب‌العقرب در صورت فلکی عقرب و ستاره بی‌ژوبین یا سماک اعزل در صورت فلکی دوشیزه واقع شده است. آلفای میزان  در غرب (راست) قلب‌العقرب، و سمت شرق (سمت چپ) سماک اعزل آبی روشن می‌درخشد.

صورت فلکی میزان در Mirror Urania’s، مجموعه 32 صورت فلکی است که اولین بار در 1825 منتشر شد. از ianridpath.com

 

تاریخچه و اسطوره:

هر دوی نام‌های این ستاره‌ها – Zubeneschamali و Zubenelgenubi – هم‌قافیه با Obi-Wan Kenobi از جنگ ستارگان هستند. نامهای دو ستاره درخشان صورت فلکی ترازو از عربی مشتق گرفته شده‌اند. آلفای میزان  به معنای پنجه جنوبی (پنجه عقرب) و Zubeneschamali  به معنای پنجه شمالی (عقرب) است. این نامها به دوران بابلیهای باستان باز می‌گردد که این ستارگان ترازو را به عنوان قسمتی ازصورت فلکی عقرب می‌دیدند.
مشخصا، یونانیها و رومیها این قسمتها را ازصورت فلکی عقرب حذف و به ترازو افزوده اند، به این خاطر که خورشید درمقابل این صورت فلکی دراعتدال پاییزی می درخشیده است. تعادل سمبل طول مساوی شب و روز است که با آمدن اعتدال فرا می رسد.
صورت فلکی ترازو نشان دهنده موقعیت اعتدال پاییزی در 2000 سال پیش بوده است.هم اکنون خورشید مقابل صورت فلکی خوشه در اعتدال پاییزی می درخشد.
مطابق اسطوره شناسی یونانی، صورت فلکی خوشه نماینده آسترئا، الهه عدالت است که میزان را نگهداشته است. ریچارد هینکلی آلن درکار کلاسیک خود، نامهای ستارگان می‌گوید میزان در چشم رومیهای باستان ممکن است قائل به الوهیت دانستن آگوستوس به عنوان داور عدالت بوده باشد.

 

ترجمه: سارا سیدحاتمی

منبع:

Zubenelgenubi is Libra’s alpha star

Posted by Bruce McClure in ASTRONOMY ESSENTIALS | BRIGHTEST STARS

https://earthsky.org/brightest-stars/zubenelgenubi-alpha-star-of-libra-the-scales/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *