استفاده از آبگردان بزرگ برای پیدا کردن آبگردان کوچک!!

پیدا کردن آبگردان بزرگ معمولا بسیار آسان است ولی برای پیدا کردن آبگردان کوچک ممکن است کمی با مشکل روبرو شوید. این پست به شما کمک میکند که چگونه می‌توانید با استفاده از آبگردان بزرگ و سپس پولاریس، آبگردان کوچک را پیدا کنید، به علاوه در تشخیص ستاره کوکب و فرقد نیز به شما کمک می‌کند.

تا به حال شده که بتوانید آبگردان بزرگ را پیدا کنید، اما از پس پیدا کردن آبگردان کوچک برنیایید؟ این پست برای شماست. آبگردان در اواخر آوریل در سمت شمال واقع شده است. در حال حاضر، آبگردان بزرگ در شمال در ساعات شب قرار گرفته است. توجه داشته باشید که دو ستاره بیرونی در کاسه آبگردان بزرگ قرار دارد. این دو ستاره – به نام دبه و مراق – همیشه به قطب شمال و ستاره شمالی اشاره می‌کنند. وقتی که پولاریس را پیدا کردید، شما می‌توانید به راحتی آبگردان کوچک را پیدا کنید.

پلاریس ستاره ویژه‌ای است، زیرا محور شمالی زمین تقریبا به موقعیت آن در آسمان اشاره دارد.

پولاریس بخاطر یک دلیل دیگر نیز سرگرم کننده است. این ستاره بخشی از یک الگوی ستاره‌ای مشهور است – که به عنوان آبگردان کوچک شناخته می‌شود.

بنابراین اینجاست! آبگزدان کوچک! ستاره شمالی، انتهای دسته آبگردان کوچک را نشان می دهد.

مهم نیست که آبگردان بزرگ را ببینید، دو ستاره بیرونی کاسه آن به پولاریس اشاره دارد. در این عکس، تام وایلدرر در ماه ژوئیه 2013 در ساعت 3:30 بعدازظهر، آبگردان بزرگ و کوچک را به تصویر کشید.

به هر حال، پولاریس در حال حاضر کمتر از یک درجه دورتر از قطب شمال واقع در گنبد آسمان واقع شده است که در سال 2102 نزدیک به شمال واقعی به  کمتر از نصف درجه خواهد رسید. این تغییر ناشی از حرکت زمین به نام “حرکت تقدیمی” است که باعث می‌شود که محور زمین به علت این حرکت در یک دوره 26000 ساله دایره‌ای به شعاع 5/23 درجه در آسمان ترسیم کند.

به هر حال، هزاران سال پیش، پلاریس یک ستاره معمولی در آسمان شمالی بود که به زبان یونانیان به اسم فونیکس شناخته شده بود.

دیگر ستاره‌های عادی در آسمان شمالی – کوکب و فرقد هستند، دو ستاره از دورترین نقاط در  آبگردان کوچک (به نمودار زیر نگاه کنید) – افتخار ستاره قطبی بودن را داشتند.

آنها هنوز گاهی به عنوان نگهبانان قطب نامیده می‌شوند.

کوکب در حدود 126 سال نوری دورتر قرار دارد. فرقد دورتر است، با برخی برآوردها در حدود 480 سال نوری دورتر است. در همین حال، پولاریس کمی بیش از 400 سال نوری دورتر واقع شده است.

کوکب و فرقد 2 ستاره از دورترین نقطه در کاسه آبگردان کوچک هستند.

ترجمه سارا سیدحاتمی

منبع:

Use the Big Dipper to find the Little Dipper

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *