دنیای به اصطلاح سوپرپافی میتواند سیاره فراخورشیدی دارای حلقه باشد!!

ستاره‌شناسان در حال بررسی هستند که آیا سیاره‌های کم چگال در واقع سیاره‌های حلقه‌داری هستند یا نه؟

تصویر هنری ارائه شده از سیاره بیگانه کهJ1407b نامیده میشود و از جلوی ستاره میزبانش عبور میکند. بعضی از ستاره‌شناسان فکر میکنند که این جهان ممکن است حلقه داشته باشد.

ستاره‌شناسان در حال کشف سیارات بیشتر در خارج منظومه شمسی به یک مورد عجیب رسیدند. آنها یک نوع از سیاره عجیب را به دلیل اینکه چگالی آنها به نظر خیلی کمتر از حتی غول گازی در منظومه شمسی ما می‌باشد، سوپرپاف مینامند. اما ستاره‌شناسان مطمئن نیستند که چطور این سیاره‌ها میتوانند شکل بگیرند.
و حالا تعدادی از ستاره‌شناسان توضیح ممکن دیگری را برای پدیده سوپر پاف بررسی می‌کنند. اگر این سیارات بیگانه مانند زحل حلقه داشته باشند، می‌تواند برآورد سایز و چگالی‌شان را برهم‌بزند؟
تیم فهمید که حلقه‌ها نمیتوانند همه پدیده‌های سوپر پاف را که تا کنون پیدا شده است توضیح دهند اما ممکن است قادر باشد دلیل وجود تعدادی از آنها باشد. مشاهدات در آینده نزدیک ممکن است قادر به آزمایش این باشد که این سیارات واقعا حلقه دارند یا خیر.

مشاهده زحلهای بیگانه
شریاس ویساپراگادا یک منجم سیاره‌شناس از دانشگاه کلتک بعد از اینکه ستاره‌شناس دیگری درباره آنها سوال کرد، به این فکر افتاد که احتمالا این سوپرپافها حلقه‌ای باشند.
ویساپراگادا از خودش سوال کرد “اگر زحل بیگانه‌ای را با تلسکوپ کپلر ببیند و ندادند که حلقه‌ای دارد، آیا می‌توانند چگالی آن را اشتباه حساب کنند؟”او با انجام محاسبات ریاضی فهمید که آنها ممکن است چگالی زحل را نصف آن چیزی که واقعا هست، اندازه گرفته باشند.
او با آنتونین پریو ستاره‌شناس دیگرتیمی را تشکیل دادند، تا به بررسی این امر بپردازند.
این دو در نظر گرفتند که سیستم حلقه‌ای مجبور است شبیه سوپرپاف باشد تا یک سیاره حلقه‌ای. برای مثال خیلی از سوپرپافها به حدی به ستاره‌هایشان نزدیکند که حلقه‌هایش مجبور است سنگی باشد تا یخی. بعضی از سیاره‌ها قادر نخواهند بود تا حلقه‌های صخره‌ای چنان وسیعی داشته باشند تا تخمین چگالی را برهم بزنند چون مواد سنگی خیلی دور از سیاره هستند و نمی‌توانند به صورت توده قمری درآیند. برای بقیه سوپرپافها حلقه‌ها ممکن است هنوز در حد فرض یک امکان باشد.

ستاره‌شناسان با استفاده از شبیه‌سازی پی بردند که سیارات فراخورشیدی مانند این یکی که حلقه‌دار است و از جلوی ستاره رد میشود، نور ستاره میتواند را به طور متفاوتی تغییر کند.

آینده سیارات فراخورشیدی حلقه‌ای
ستاره‌شناشان مجبور هستند برای فهمیدن اینکه آیا یک سیاره فراخورشیدی حلقه دارد، زمانی که از جلوی ستاره رد میشود مشاهدات دقیقی داشته باشند. کسوف سیاره حلقه‌ای، ستاره‌اش را نسبت به یک سیاره بدون حلقه از جهات مختلف تار میکند. به این معنی که اندازه‌های دقیق تار شدن ستاره‌ها میتواند حضور یک سیاره بیگانه با یک سیستم حلقه زحلی را نشان دهد.
متاسفانه برای انجام این تست هنوز مشاهدات دقیق و کافی بیشتری از سوپرپافها وجود ندارد که از مقابل ستاره‌شان رد میشوند. محققان می‌گویند در آینده نزدیک احتمالا تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا مارا قادر بسازد تا سیارات حلقه‌ای فراخورشیدی را شناسایی کنیم.

ترجمه آقای پیمان نوروزی
منبع:
http://www.astronomy.com/news/2019/12/these-so-called-super-puff-worlds-could-be-exoplanets-with-ring

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *