مشتری‌ داغی در حال سقوط به درون ستاره میزبان خود می‌باشد

Scientists have reported the first conclusive discovery of water vapor in the atmosphere of an exoplanet, or a planet beyond our Solar System. This artist's impression shows a gas-giant exoplanet transiting across the face of its star. Infrared analysis by NASA's Spitzer Space Telescope of this type of system provided the breakthrough. The planet, HD 189733b, lies 63 light-years away in the constellation Vulpecula. It was discovered in 2005 as it transited its parent star, dimming the star's light by some three percent.

سیاره WASP-12b که یک غول گازی بسیار داغ است در فاصله 1300 سال نوری از زمین و در راستای پیکر آسمانی ارابه‌ران قرار دارد؛ این سیاره در فاصله 0.02 واحد نجومی از ستاره مادر خود قرار گرفته و هر 1.1 روز زمینی یک‌بار به دور آن می‌چرخد. در سال 2017 محققان دریافتند که مدار این سیاره در حال کوچک‌ شدن می‌باشد.
بر اساس پژوهشها، در سال 2018 دوره چرخش آن 0.3 ثانیه کاهش یافته و همچنان با سرعتی ثابت و آرام به سمت ستاره مادر خود کشیده می‌شود؛ ظاهرا شاهد آخرین مراحل زندگی این سیاره گازی هستیم.
از سال 1996 که اولین سیارات فراخوشیدی هرمز‌سان کشف شدند، محققان معتقد بودند به دلیل تعاملات گرانشی میان ستاره میزبان و سیاره احتمال کاهش دوره چرخش و تغییر مدار آنان وجود دارد. ممکن است خروج از مرکز مداری سیارات تغییر کرده و باعث تغییر زمان چرخش مداری سیارات شود. سرعت تغییرات این سیاره بدلیل قوی بودن تعاملات گرانشی ستاره‌اش بسیار زیاد بوده و نمی‌توان به خوبی تغییرات بعدی آن را مشخص نمود.
آخرین پژوهشهای داده‌های تلسکوپ فضایی اسپیتزر نشان می‌دهد که دوره چرخش آن در حال کاهش است؛ اسپیتزر علاوه بر گذر سیاره از مقابل ستاره، اختفاهای آن را نیز بررسی می‌کند.


اگر این گزارشها به تایید نهایی برسند ستاره‌شناسان شاهد اولین سیاره هرمز‌مانندی که رو به مرگ است خواهند بود‌.

ترجمه: سرکار خانم مریم هادیزاده

منبع:

https://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/planet-wasp-12b-death-spiral/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *