ماه از ماگمای پیش-زمین ایجاد شده است؟

مطالعه جدیدی نشان می‌دهد که ماه ما از مواد پرتابی به فضای ماگمای پیش‌ـ زمین، زمانی که یک جسم بزرگ به پیش ـ زمین برخورد کرده، شکل گرفته است.

انیمیشن شبیه‌سازی برخورد شیء با پیش زمینی که توسط ماگما پوشیده شده است را نشان‌ می‌دهد که در نتیجه این عمل ماه شکل گرفته است. از 2019 Natsuki Hosono, Hirotaka Nakayama, 4D2U Project, Naoj

برای بیش از یک قرن، دانشمندان تلاش کرده‌اند تا توضیح دهند که ماه زمین چگونه شکل گرفته است. توضیح بیشتر این پدیده این است که ماه از موادی که پس از یک برخورد شی‌ای به اندازه مریخ به زمین ایجاد شده است که به نام تیا شناخته می‌شود، و مواد کافی برای تشکیل ماه را بوجود آورده است.

مشکل این است که وقتی این ایده مورد آزمایش قرار گرفت، شبیه‌سازی‌های کامپیوتری نشان می‌داد که ماه، عمدتا از همان چیزهایی تشکیل خواهد شد که جسم برخوردی از آنها ساخته شده است. با این حال خلاف این امر درست است. ما از تجزیه و تحلیل سنگ‌هایی که از مأموریت‌های آپولو آورده شده‌اند، می‌دانیم که ماه عمدتا از مواد زمین تشکیل شده است.

یک مطالعه جدید منتشر شده در تاریخ 29 آوریل سال 2019، در گروه علوم دانشمندان ژاپن توسط گروهی از دانشمندان ژاپن و ایالات متحده توضیح داده شده است.

طبق نظر یك ژئوفیزیکدان ییل شون یوشیرو كاراتو، كه یك كارشناس مطالعاتی است، این كلیدی این است كه پیش ـ زمین، حدود 50 میلیون سال پس از تشکیل خورشید، از دریایی از ماگمای گرم پوشیده شده بود، جسمی جامد به آن برخورد کرد. در اثر این برخورد، ماگما به فضا پرتاب شد و این مواد، ماه را تشکیل دادند.

تصویری از مدل‌سازی شکل‌گیری ماه توسط یک برخورد غول‌پیکر. بخش مرکزی تصویر، پیش‌‌زمین را نشان می‌دهد؛ نقاط قرمز مواد اقیانوس ماگما در پیش ـ زمین را نشان می‌دهند؛ نقاط آبی مواد پرتاب شده را نشان می‌دهد. تصویر از Yale

کاراتو و همکارانش برای آزمایش یک مدل جدید براساس برخورد یک پیش-کره که با اقیانوس ماگما پوشیده شده بود و یک شیء برخوردی جامد را شبیه‌سازی کردند.

این مدل نشان داد که پس از برخورد، ماگما بیش از مواد جامد جسم برخوردی گرم می‌شود. محققان می‌گویند که حجم ماگما گسترش پیدا می‌کند و به مدار ماه می‌رسد. این امر توضیح می‌دهد که چرا مواد تشکیل دهنده ماه، بیشتر از مواد زمینی می‌باشد. مدلهای قبلی درجه حرارت مختلف بین سیلیکات پیش-زمین و جسم برخوردی را حساب نمی‌کرد.

کاراتو در بیانیه‌ای گفت:
حدود 80 درصد مواد ماه از مواد پیش ـ زمین ساخته شده است. در بیشتر مدل‌های قبلی، حدود 80 درصد ماه از مواد جسم برخوردری ساخته شده است. این یک تفاوت بزرگ است.

ترجمه: سارا سیدحاتمی
منبع:
Was moon created from proto-Earth magma?
Posted by Eleanor Imster in SPACE | May 9, 2019

Was moon created from proto-Earth magma?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *