ماهنامه بیست و چهارم

مجله ستاره‌شناسی خورشید شماره 24
در این شماره می‌خوانید:
1ـ پرتاب اکسپلورر 1
2ـ تماشای آسمان با کامپیوتر!!
3ـ گشت گذار کهکشانی!!
4ـ در ماه چه خبراست!!
5ـ چگونه جهان ممکن است ابعاد بیشتری داشته باشد!!
6ـ برخورد بزرگی ممکن است باعث تفاوت اورانوس و نپتون شده باشد!!
7ـ تصاویر جدید نشان می‌دهد که شکل ابط‌الجوزای کم‌نور نیز تغییر یافته است!!
8ـ ساختن هوا از خاک ماه!!
9ـ سایه‌ی زمین چیست و چه زمانی می‌توانید آن را ببینید!!
10ـ آرایه BECEP در قطب جنوب نصب شده است!!
11ـ ستاره‌شناسان بزرگترین انفجار در تاریخ جهان را کشف کردند!!
12ـ آموزش عکاسی از آسمان شب با موبایل
13ـ ستاره نوترونی چیست؟
14ـ چطور ستاره‌های تازه متولد شده، تولد سیارات را فراهم می‌سازند؟!
15ـ افق‌های نو تصویر کامل آروکوت و نحوه شکل‌گیری سیارات را آشکار می‌کند!!
16ـ تراش آینه تلسکوپ آماتوری
17ـ یک قدم کوچک: وارد شدن به دنیای ستاره‌شناسی
18ـ آیا یک بیگانه می‌تواند از دیگر ستاره‌ها سوار بر سنگهای فضایی، به زمین سفر کند؟
19ـ چه چیزی با تلسکوپ جدید خود می‌توانید مشاهده کنید!!