ماهنامه بیست و پنجم

#Sun_Astronomy
#Magazine_25
مجله ستاره‌شناسی خورشید شماره 25
در این شماره می‌خوانیم:
1ـ تست تئوری ریسمان
2ـ تکامل انسان
3ـ اثر گلخانه‌ای چیست؟
4ـ دنباله‌دار تازه یافت شده اطلس، درخشان‌تر و پرسرعتتر می‌شود!!
5ـ چرا ناسا زمین را مطالعه می‌کند؟
6ـ کهکشان لبه چاقو، ذهن ستاره‌شناسان را به حلقه‌های خود جلب کرده است!!
7ـ آسان‌ترین راه رصد اجرام عمق آسمان
8ـ دو ستاره‌شناس موفق به کشف یک قمر کوچک موقتی شدند که توسط جاذبه زمین اسیر شده است!!
9ـ گذر چیست؟
10ـ ناتوانیهای کیهان‌شناسی نیوتنی
11ـ همه‌چیز در مورد نحوه مشاهده سیارک عظیمی که در ماه آوریل به آرامی از کنار زمین عبور خواهد کرد!!
12ـ یافته‌های اولیه حاصل از پروژه شلیک مصنوعی به سیارک ریوگو!!
13ـ کشف جالب مولکول‌های آلی توسط مریخ‌نورد کنجکاوی
14ـ تراش آینه تلسکوپ قسمت هفتم: این قسمت کارگاه و میز تراش
15ـ آموزش عکاسی از آسمان شب با موبایل (قسمت پنجم)
16ـ ناسا از شما می‌خواهد که از ماهواره‌های استارلینک با تلفنهای هوشمند خود عکس بگیرید!!
17ـ تاریخچه مرکز تحقیقات گلن

لینک ماهنامه (24):
https://t.me/SunAstronomy/4759