درباره ما

پروژه خورشید با هدف ارتقاء دانش عمومی افراد جامعه در زمینه علم زیبای نجوم در بهمن ماه سال 1394 فعالیت خود را آغاز کرد. در این مدت ما کوشیده ایم با ارائه مطلب مفید و کاربردی و با رعایت امانت داری نسبت به منبع محتوا، مرجعی قابل اعتماد برای مخاطبانمان باشیم و در این باره کارهایی همچون: نتشار ویژه‌نامه‌های اخترزیست،
انتشار فایل هفتگی و ماهانه روزنامه
انتشار تقویم نجومی
انتشار البوم سه‌بعدی
برگزاری مسابقه بارش شهابی
برگزاری نجوم آموز
انتشار گاهانه‌ی رادیو
و…

 

نمودار پیشرفت پروژه
پیشرفت کلی پروژه 31%
طراحی و آماده سازی سایت پروژه 50%
تولید و انتشار ماهنامه ها 80%