یوجین پارکر، اخترفیزیکدان همنام کاوشگر خورشیدی پارکر ناسا در ۹۴ سالگی درگذشت