کشف دومین تپ اختر کوتوله سفید، چگونگی تکامل ستارگان را روشن می‌کند!!