ناسا می گوید باید در مورد زمانی صحبت کنیم که زندگی فرازمینی را پیدا می‌کنیم !!