مریخ‌نورد پشتکار بر روی مریخ در یک تصویر ماهواره‌ای جدید از فضا دیده شد