لحظه‌ای که منتظرش بودیم: تصویر جیمزوب از سحابی تماشایی خرچنگ