شناسایی سرنخ هایی در مورد چگونگی شکل‌گیری زمین در بیلیونها سال پیش توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب