سیاهچاله غول‌پیکر در کهکشان نزدیک، ستاره میزبان خود را به کام مرگ می‌کشاند!!