ستاره شناسان زندگی خورشید را ترسیم کردند و داستان اینگونه به پایان می‌رسد!!