جستجوی تروجان‌های مشتری می‌تواند منشأ آشفته منظومه شمسی را آشکار کند