تصاویر دقیق از یک موج ضربه‌ای که 6.5 میلیون سال نوری امتداد دارد!!