بیشتر کهکشان‌های همراه راه شیری تازه‌واردانی از گوشه‌ای از فضا هستند!!