اولین عکس تلسکوپ فضایی جیمز وب از مریخ اسرار جو را آشکار می‌کند!!