وجود تکتونیک صفحه‌ای برای زندگی بیگانه، ضروری نیست؟

یک فضاپیما برای “لمس خورشید”

شکارچی جدید سیاره‌ای ناسا می‌تواند 10،000 دنیای بیگانه را در فقط دو سال پیدا کند!!

آسمان مردادماه (صور فلکی و اجرام آن)

ضیافتی برای سیاره‌ها

بارشی از نوع برساوشی

دانشمندان بهترین سیارات فراخورشیدی زمین‌مانند را برای زندگی شناسایی کردند!!

روزشمار: در چنین روزی (5 آگوست 2011) فضاپیمای جونو به مشتری پرتاب شد!!

نمای نزدیک از گرد و غبار میکروسکوپی سیارک 25143 ایتوکاوا

روزشمار: در چنین روزی (1 آگوست 1968) ناسا تولید موشک ساترن پنج را متوقف کرد!!