مطالب طبقه‌بندی نشده

هیولایی کیهانی که از آغاز گیتی در میان گرد و غبار به کمین نشسته است

ستاره شناسان شیلی و آرژانتین چهار داوطلب سحابی سیاره‌نما در خوشه‌های کروی کهکشانی را مشخص نمودند.

تعداد سیارات زمین مانند در جهان شگفت آور است!!

سه پیکر آسمانی کوچک را در آسمان بیابید!!

بلازار چیست؟

خوشه های ستاره ای

غول های سرخ

راجب خورشید بیشتر بدانیم

حرکت های ستاره ای

اخترزیست: تکیه‌گاه، تراکم سلول و فاکتورهای شیمیایی رشد، بر تقسیم سلول اثر می‌گذارند!!