صورتواره‌های آسمان بهاری

 1ـ مثلث بهاری

اولین صورتواره بهاری که احتمالاً باید پیدا کنید مثلث بهاری است، یک شکل غولپیکر که مستقیماً از کلاس هندسه خارج شده است. در تمام بهار قابل مشاهده است و سه ستاره درخشان نقاط آن را تشکیل می‌دهند.

 

اول آلفای گاوران یا ژوبین‌‌دار، درخشان ترین ستاره آسمان شمالی و در کل چهارمین ستاره درخشان است. با رنگ نارنجی به قدر 0.04 می‌درخشد. از قطب شمال، به سماک اعزل یاقوت کبود آبی‌رنگ یا آلفای صورت فلکی دوشیزه بروید که نمایانگر یک دسته دانه (احتمالاً گندم) در دست دوشیزه است.

 

میزان روشنایی سماک اعزل بین قدر 0.92 و 1.04 تغییر می‌کند و مدت آن کمی بیش از چهار روز است. در آخر، مثلث بهاری را بتای اسدی یا ذنب‌الاسد، دم  شیر کامل کنید. ذنب‌الاسد، با قدر 2.1، 59 امین ستاره درخشان آسمان است که با توجه به اینکه چشم انسان می‌تواند تقریبا 6000 ستاره را تشخیص دهد، بسیار قابل توجه است.

 

2ـ سر هیدرا

بعدی سر هیدرا است که در انتهای غربی بزرگترین صورت فلکی آسمان قرار دارد. برای یافتن آن، در 2 درجه جنوبی نقطه میانی خطی نگاه کنید که به آلفای سگ کوچک یا شعرای شامی یا  Procyon و آلفای اسد یا قلب‌الاسد می‌پیوندد.

 

شش ستاره این صورتواره را تشکیل می‌دهند. زتای هیدرا درخشان‌ترین ستاره با قدر  3.1 است. از آنجا به غرب به اپسیلون و دلتای هیدرا بروید. سپس به سمت شرق و به سمت Rho (ρ)  هیدرا بپیچید. 3.5 درجه جنوب غربی را به سمت سیگمای هیدرا σ) ) می‌رسید. این ستاره با قدر 4.4 ،  کم نورترین ستاره در این صورتواره است. دوباره به سمت ستاره ششم و آخری، اتای هیدرا به سمت شرق بروید، سپس با بازگشت به زتا شکل را تمام کنید.

 

3ـ حلقه نامزدی شکسته

در سال 1961 ، ویلیام ال. داتون از یک صورتواره خبر داد که وی آن را حلقه نامزدی نامید (S&T: ژانویه 1961، ص 41). ستاره قطبی یا ستاره شمالی، الماس درخشان حلقه است. باید تعجب کرد که چرا به نام حلقه نامزدی شکسته است، زیرا به نظر می‌رسد که به شدت پرتاب شده و آسیب دیده است.

اکنون یک سوم مسیر آسمان را به سمت شمال نگاه کنید. در آنجا، توسط دوربین دوچشمی، حلقه نامزدی شکسته را پیدا خواهید کرد. در 1.5 درجه غربی بتای دب‌اکبری یا  Merak، یکی از ستارگان اشاره‌گر آبگردان بزرگ واقع شده است.

درخشان‌ترین ستاره حلقه ، SAO 27788 ، که با قدر 7.5 می‌درخشد، در انتهای شمالی آن قرار دارد که  الماسی در حلقه است. متأسفانه، ستاره‌های دیگر که در جنوب و غرب قرار دارند، اینقدر نور نمی‌دهند. دومین ستاره درخشان با قدر 9.1 و درخشان‌ترین آن 9.9 است که آن را تنها یک نهم SAO 27788 روشن می‌کند.

 

اگر می‌توانید آبگردان کوچک را پیدا کنید، باید بتوانید صورتواره حلقه نامزدی شکسته را که ستاره قطبی یا ستاره شمالی، الماس آن است را پیدا کنید.

David Ratledge

 

ستاره درخشان در بالا سمت چپ، با قدر 7.4 ، می‌تواند الماس انگشتر باشد، اما قسمت پایین سمت راست حلقه وجود ندارد. با استفاده از تخیل خود، 3 ستاره درخشان در پایین سمت راست را می‌توان “ستاره‌های از دست رفته” “حلقه نامزدی شکسته” دانست.

 

Y دوشیزه

صورتواره بعدی آسمان بهاری ما، Y  دوشیزه، به عنوان بزرگترین صورتواره در یک صورت فلکی رتبه بندی می‌شود (اما به سختی). Y شامل شش ستاره است و همه آنها نامهای مشترک دارند، که نشان می‌دهد آنها نسبتاً درخشان هستند. در واقع، کم نورترین آنها قدر 3.9 دارد.

 

در پایین Y با درخشان‌ترین ستاره آن، سماک اعزل (آلفای دوشیزه)، به رنگ سفید و آبی آغاز می‌کنیم. از آن ، 15 درجه به سمت شمال غربی به Porrima (گامای دوشیزه) بروید. در آنجا ، Y از دو جهت به سمت شمال-شمال شرقی و غرب-شمال غربی منشعب می‌شود. پای شمال شمال شرقی شامل Minelauva (دلتای دوشیزه) و Vindemiatrix (اپسیلون دوشیزه) است. شاخه غربی-شمال غربی شامل Zaniah (اتای دوشیزه) و   Zavijava (بتای دوشیزه) است.

 

Stargate

تلسکوپ خود را در فاصله 12 درجه از غرب سماک اعزل قرار دهید تا Stargate را در صورت فلکی کلاغ پیدا کنید. در میانه راه بین دلتای کلاغ  و Chi (χ)  دوشیزه قرار دارد و از دو مثلث ستاره‌ای تشکیل شده است که یکی در داخل دیگری قرار دارد.

مثلث بیرونی را می‌توانید توسط دوربین دوچشمی – حداقل دو ستاره آن – ببینید. آنها با قدرهای 6.6 و 6.7 می‌درخشند و مورد سوم بسیار کم‌نورتر است (با قدر 9.9). سه ستاره داخلی ظریف‌ترند: قدرهای 8.0 ، 9.7 و 10.6.

 

 ترجمه: سارا سیدحاتمی

Asterisms: Hunt the night sky’s faux constellations

https://astronomy.com/magazine/news/2020/09/the-great–asterism-hunt

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *