پیدا کردن M4 در نزدیکی قلب العقرب

 

 M4 یا Messier 4 یکی از نزدیکترین خوشه‌های کروی ستاره‌ای به سیستم خورشیدی ما است. این خوشه همچنین یکی از خوشه های کروی است که در آسمان تاریک به راحتی می‌توانید پیدا کنید؛ زیرا در نزدیکی ستاره قرمز درخشان قلب‌العقرب در صورت فلکی عقرب واقع شده است.

 

اگر قبلا جرم عمق آسمانی را شخصا رصد نکردید، M4 یک خوشه ستاره‌ای کروی و یکی از نزدیکترین اجرام به منظومه شمسی ما، گزینه مناسبی برای شروع است. این خوشه در نزدیکی ستاره قرمز روشن قلب‌العقرب در صورت فلکی عقرب واقع شده است. برای اینکه آن را تشخیص دهید، به آسمان تاریکی نیاز خواهید داشت.

اگر آسمان تاریکی داشته باشید، فقط به سمت راست قلب‌العقرب برای پیدا کردن M4 نگاه کنید.

 

ستاره سرخ‌رنگ قلب‌العقرب روشن‌ترین ستاره در صورت فلکی عقرب، که در حال حاضر اغلب به نام قلب‌العقرب شناخته می‌شود. قلب‌العقرب یک ستاره قرمز درخشان است که به خاطر چشمک زدن سریعش شناخته می‌شود. اگر شما دوربین دوچشمی دارید، سعی کنید یک جرم را در نزدیکی قلب‌العقرب در گنبد آسمان رصد کنید. این جرم مسیه 4 یا M4 نامیده می‌شود و یکی از قدیمی ترین خوشه‌های کروی، ساکن کهکشان ما است. M4 دارای سن تخمینی 12.2 میلیارد سال، در مقایسه با حدود 4.5 میلیارد سال برای خورشید ما می‌باشد.

 

اگر قبلا جرم عمق آسمانی را شخصا رصد نکردید، M4، گزینه مناسبی برای شروع است. پیدا کردن خوشه کروی ستاره‌ای M4 آسان است، زیرا در کنار ستاره قلب‌العقرب، روشن‌ترین ستاره در صورت فلکی عقرب واقع شده است. اولین قدم برای پیدا کردن M4 این است که Antares یا ستاره قلب عقرب را پیدا کنید.

 

ستاره سرخ‌رنگ قلب‌العقرب و خوشه ستاره‌ای در نزدیکی M4. تصویر از StargazerBob@aol.com.

 

تصویری از Antares و منطقه اطراف آن شامل خوشه کروی M4. تصویر از: Tom Wildoner در LeisurelyScientist.com.

 

مسیه 4 یا M4 تصویر از رصدخانه جنوب اروپا.

 

ترجمه: سارا سیدحاتمی

منبع:

Find M4 near the Scorpion’s Heart

Posted by Deborah Byrd in ASTRONOMY ESSENTIALS |

CLUSTERS NEBULAE GALAXIES | July 25, 2019

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *