مقدمه
شناخت اسید های نوکلییک به یک قرن پیش بر میگردد ولی اطلاعات اساسی در مورد ساختمان انها فقط طی چند دهه ی اخیر کشف شده است کشف ماده ای که بعدا DNA نام گرفت که ان مخفف نام اسید دزوکسی ریبو نوکلییک است در سال ۱۸۶۹ بوسیله ی فرد میشر انجام شد این دانشمند موقع مطالعه بر روی گلبولهای سفید هسته ی سلول ها را از بیرون اورد و بعد بر روی ان محلول قلیایی ریخت نتیجه ی این ازمایش رسوب لزجی بود که بررسیهای شیمیایی ان نشان داد که ترکیبی از کربن هیدروژن اکسیژن نیتروژن و درصد بالایی از فسفر میباشد میشر این ماده را نوکلیین نامید وقتی ماهیت اسیدی این ماده مشخص شد نام ان را به اسید نوکلییک تغییر داد

حال میپردازیم به شرح ساختمان رشته ای DNA
از زمان کشف نوکلیین تا اطلاعات امروزی در مورد ساختمان سه بعدی DNA مسیری بسیار طولانی و پیچیده طی شده است ابتدا ساختمان اجزای تشکیل دهنده و سپس نحوه ی انتقال زیر واحد ها به یکدیگر و در نهایت ساختمان سه بعدی DNA در فضا تعیین گردید پیشرفت تعیین ساختمان DNAبسیار کند بوده است و ۶۰ سال پس از کشف نوکلیین بویسله میشر ، ماسل و لوین دریافتند که نوکلیین در واقع اسید دزوکسی ریبونوکلییک DNA است از بررسی ها به این نتیجه رسیدند که زیر واحد تکرار شونده ی اصلی DNA نوکلئوتید میباشد که از سه قسمت تشکیل شده است .یک قند،یک گروه ۵فسفات و یکی از چهار باز الی نیتروژن دار حلقوی ادنین گوانین سیتوزین و تیمین تشکیل شده است . از این چهار باز دو باز ادنین و گوانین از بازهای پورینی و دو باز سیتوزین و تیمین از باز های پیریمیدین میباشند . برای ساختن مولکول های DNA تعداد دلخواهی از این نوکلئوتید ها به یکدیگر وصل میشوند .
تا یک زنجیره بسازند در DNA نوکلئوتید های محتوی بازها c ,t,A,G وجود دارند پیوند ها با اتصال اسید فسفریک به ۵ اتم کربن صورت میگیرد و ۳ اتم کربن قند برای اتصال به نوکلئوتید بعدی است که این نوع اتصال را اصطلاحا پیوند های فسفودی استر مینامند . و لازم به ذکر میباشد که DNA یک مولکول دو رشته ای میباشد که در ان دو رشته DNA به صورت محکمی به همدیگر وصل شده اند . این کار به نحوی صورت میگیرد که در مقابل یک باز _A از یک رشته باز Tاز رشته ی دیگر قرار میگیرد در سلول های حیات پیشرفته مولکول های DNA به حدی طولانی میگردند که طولی در حد یک میلی متر پیدا کرده و در داخل سلول های به اندازه فقط چند میکرون به صورت محکم پیچیده شده و قرار میگیرند عرض DNA فقط دو نانومتر nm است مولکول های DNA اول حول ذرات مهره ای شکل متراکمی میپیچند که نام ان ها نوکلئوزوم است و قطرشان ۱۰ نانومتر میباشد .

منبع ، مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک پروفسور گیتی امتیازی . حیات هوشمند در کائنات مترجم دکتر حسن احمدی

گرداورنده . نیلوفر ترکزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *