5 روشی که آزمایشگاه ملی ISS را قادر به انجام تحقیقات تجاری می کند

تعداد رو به رشدی از شرکای تجاری با آزمایشگاه ملی ایستگاه فضایی بین المللی کار می کنند. با چنین رشدی ما شاهد کشف های بنیادی و تحقیقات کاربردی هستیم که می توانند زندگی بر روی زمین را بهبود بخشند.

از سال 2011، زمانی که ناسا با مرکز پیشرفت علوم در فضا (CASIS) برای مدیریت آزمایشگاه ملی ISS همکاری کرد، CASIS برای پیشرفت با تحقیقات دانشگاهی، سایر سازمان های دولتی، شرکت های نوپا و شرکت های تجاری بزرگ وارد شراکت شد. امروزه، بیش از 50 درصد از قراردادهای پرواز CASIS به تحقیقات تجاری اختصاص دارد.

در اینجا به 5 روشی که آزمایشگاه ملی ISS را قادر به کسب فرصت های تحقیقاتی تجاری در فضا می سازد، نگاه می اندازیم:

1) حمایت از تحقیقات علوم زیست تجاری:

یکی از حوزه های اصلی تمرکز ناسا در روزهای ابتدایی برنامه ایستگاه فضایی علوم زیستی بود. هنوز هم این موضوع از اولویت هایش می باشد. مطالعه تاثیرات میکروگرانش بر روی فضانوردان سبب توجه بیشتر به فیزیولوژی انسان و چگونگی تغییر و فرسودگی آن در فضا می شود. CASIS این دانش را کسب کرد و شروع به توسعه حوزه دارویی نمود. این حوزه می تواند در محیط میکروگرانشی در آزمایشگاه ملی ISS توسعه یابد تا درمان بیماران بر روی زمین را توسعه بخشد. شرکت هایی همچون Merk، Eli Lilly and Compny، Novartis چندین بار مفید به ایستگاه فضایی فرستادندکه شامل تحقیقات هدف گذاری شده در مطالعه بیماری هایی همچون نرمی استخوان و تست روش های افزایش قابلیت دارو برای افزایش توانایی به منظور کمک به بیماران بر روی زمین می باشد.

2)قادر ساختن تحقیقات تجاری در علوم فیزیکی و وابسته به ماده:

در طی چند سال گذشته، CASIS و ISS توسط شرکت های علاقمند به افزایش مشتری به سمت علوم مرتبط با فیزیک و ماده سوق داده شدند. این مورد طیف وسیعی از تحقیقات شرکت Productor and Gamble، با هدف افزایش طول عمر تولیدات خانگی مصرفی تا تحقیقلت در مورد بافت های ضدآتش شرکت Miliken به منظور افزایش کارایی لباس های ضدحریق شخصی در شرایط خطر و شرکت های علاقمند به افزایش کارایی وسایل خانگی را شامل می شود. بعلاوه CASISبا شرکت های مختلفی کار می کند تا قابلیت های مشاهده دور برد را به منظور مشاهده بهتر اقیانوس ها و رشد بی رویه جلبک ها بهبود بخشد و نهایتا از نقطه مناسب تقریبا 250 مایلی بالای زمین شناخت بیشتری از زمین کسب کند.

3)حمایت از شرکتهای نوپای علاقمند به تحقیقات میکروگرانشی:

CASIS پژوهش های مختلف شرکت های نوپای کوچک را حمایت مالی می کند تا برای تحقیقات و تست های اعتبارسنجی آزمایشگاه ملی ISS را به کار گیرد. اخیرا CASIS و شرکت بوئینگ با MassChallenge وارد همکاری شده اند تا سه شرکت نوپا را به منظور هدایت تحقیقات میکروگرانشی تحت حمایت مالی قراردهند. MassChallenge بزرگترین شتاب دهنده نوپا در جهان است.

4)مهیا کردن مدل های تجاری مرتبط با مدارهای پایین زمین(فرصت های شغلی همچون ماهواره های ارتباطی، هواشناسی، اینترنت و…):

آزمایشگاه ملی ISSکمک می کند تا مدل های تجاری مدار پایین زمین اعتبار یابند. شرکت هایی همچون Nano Racks، Space Tango، Made in Space، Techshot، Controlled Dynamics توسط CASIS مورد حمایت مالی قرار گرفته اند یا به منظور ارسال سخت افزارها به آزمایشگاه ملی ISS که جامعه پژوهشی می تواند به کار گیرد، مورد توجه قرارگرفتند. این مورد راه های جدیدی برای پژوهش باز کرده است که به شرکت ها اجازه می دهد این امکانات را برای افزایش اعتبار مدل های تجاری شان با ایستگاه فضایی به کار گیرند. و همزمان آینده ای فرای ایستگاه فضایی بسازند(آینده ای که در آن دیگر به ایستگاه فضایی نیازی نداشته باشیم).

5)اثبات کردن ارزش اقتصادی تحقیقات وابسته به فضا:

ناسا نقشی کلیدی در شراکت با CASISدارد تا ارزش تحقیقات ایجاد مرتبط با فضا را به مشاغل امریکایی اثبات کند. از میان رویدادهای دور از دسترس می توان به Destination Station  متعلق به ناسا اشاره کرد که جایی است که در آن نمایندگانی از اداره علوم برنامه ایستگاه فضایی بین المللی و CASIS شهرهایی با چندین شرکت مهم را انتخاب می کنند و با این شرکت ها قرار ملاقات می گذارند تا در مورد اینکه چگونه می توانند از تحقیقات وابسته به فضا سود ببرند وارد مباحثه می شوند. در طی چند سال اخیر این مکانیزم دور از دسترس مثال های زیادی از ایجاد آگاهی در مورد فواید تحقیقات میکروگرانشی را اثبات کرده است.

سرکار خانم معصومه رمضانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *